historia

W czasach Kazimierza Wielkiego, w 1342r. pojawiają się pierwsze wzmianki o Ożarowie. Nazwa wsi Pożarowy pojawia się w 1414 i 1440, wiadomo że 1475 była to wieś książęca. Według protokołu lustracji (przeprowadzenie lustracji dóbr królewskich w Koronie uchwalił sejm piotrkowski obradujący 30 XI 1562 – 25 III 1563r.) z 1565 r. wieś i folwark Ożarów wcześniej zwany Pożarowem był we władaniu starosty warszawskiego Krzysztofa Sobka ale należał do króla polskiego.
W XVI i XVII wieku Pożarowy były jedną z większych wsi w dzisiejszym powiecie warszawskim zachodnim. Od końca XVI wieku zaczęto używać nazwy Ożarów. Wojny szwedzkie całkowicie zniszczyły wieś. Spis w 1827 odnotowywał istnienie 32 domostw zasiedlonych przez 257 mieszkańców.
Po 1864 roku część gruntów folwarcznych przechodzi ukazem carskim, za wykupem, we władanie chłopów.
W 1876 roku folwark Ożarów obejmował 1100 morgów [1 morga to 0,33–1,07 hektara], a wieś 138 morgów. W XIX wieku pod zaborem rosyjskim, następują zmiany podziału administracyjnego obszaru gminy. Obszar gminy w jej obecnych granicach wchodzi w skład obwodu warszawskiego do guberni warszawskiej.
W 1901 we wschodniej części wsi Franciszków z funduszy przemysłowca Kazimierza Ansgarego Kamińskiego powstała huta szkła. W 1911 roku powstała Spółka Akcyjna "Miasto-Ogród", a inż. W. Majewski na 60 morgach wydzielił 142 działki, na których powstało osiedle Mickiewicza. Szerokie ulice obsadzono drzewami owocowymi, a dochód ze sprzedaży owoców przeznaczono na zmeliorowanie terenu i inwestycje komunalne.
W 1929 powstała fabryka kabli pod nazwą „Polskie Fabryki Kabli i Walcownie Miedzi Sp. Akc”. W 1930 roku wybudowano pierwszą szkołę podstawową, na obszarze gminy - w tym czasie - dominuje intensywna gospodarka rolna w typie osiedli wiejskich przyfolwarczych.
W Ołtarzewie ustawiony został krzyż, a pod nim kamień z wykutym napisem. Kamień postawiono w miejscu, w którym poległ we wrześniu 1939 roku por. rez. WP Artur Radziwiłł, oficer 2 pp 2 DP Legionów Armii "Łódź". Zginął on w czasie ataku na oddziały wojsk niemieckich, które zajęły stanowiska na linii Ołtarzew-Umiastów. Kamień ufundowała rodzina Artura Radziwiłła. Podczas ataku tego zginęło ok. 1000 żołnierzy i trudna do określenia liczba cywili. Po upadku Powstania Warszawskiego hitlerowcy zorganizowali w Ożarowie dwa obozy przejściowe, w hucie szkła dla cywili wypędzonych ze stolicy (filia Dulagu 121 Pruszków) i w fabryce kabli dla powstańców. W szczytowym momencie w tragicznych warunkach przebywało tu 11.000 powstańców.
3 października 1944 roku w dworku Reicherów w Ożarowie podpisano kapitulację Powstania Warszawskiego. 
Drugi etap rozwoju gospodarczego wiąże się z uruchomieniem kolei tzw. Kaliskiej, powstają zakłady przemysłowe: gorzelnia Józefów, Huta Szkła we wsi Franciszków oraz cegielnie.
W 1957 roku Ożarów-Franciszków otrzymuje prawa osiedla, a w 1967 roku prawa miejskie. W podziale administracyjnym kraju obowiązującym po 1974 roku zlikwidowano gromady i wprowadzono jednostkę administracyjną Miasto i Gmina Ożarów Mazowiecki, w wyniku kolejnej reformy podziału administracyjnego kraju gmina Ożarów Mazowiecki znalazła się w nowo utworzonym powiecie warszawskim-zachodnim. W 1989 zatwierdzono obowiązujący herb miasta. 19 lutego 2003 r., po 306 dniach protestu pracowników zlikwidowano Fabrykę Kabli. Na jej terenie znajduje się obecnie specjalna strefa ekonomiczna, od 2006 w obiektach administracyjnych znajduje się m.in siedziba starostwa powiatu warszawskiego zachodniego.

siedziba powiatu Warszawskiego Zachodniego 

kamień przed Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego upamiętniający mieszczący się tam w październiku 1944r. obóz przejściowy

tablica upamiętniająca podpisanie aktu kapitulacji Powstania Warszawskiego

dworek w którym podpisano akt kapitulacji Powstania Warszawskiego

krzyż wraz z kamieniem z napisem
"TU POLEGŁ W OBRONIE OJCZYZNY 13 IX 1939 ROKU ARTUR RADZIWIŁŁ POR 2 P.P. LEG  KAWALER KRZYŻA VIRTUTI MILITARI ODZNACZONY 3KROTNIE KRZYŻEM WALECZNYCH"
upamiętniające śmierć Artura Radziwiłła ufundowane przez rodzinę poległego żołnierzaźródła:
www.ak.ozarow.maz.pl
www.ozarow-mazowiecki.pl
makowmazowiecki.polska.pl
bip.pwz.pl
www.kolejkamarecka.pun.pl
zdjęcie dworku, tablicy oraz krzyża: własne