wprowadzenie

Ożarów Mazowiecki jest gminą miejsko-wiejską położoną w centrum województwa mazowieckiego. 
Od 1 stycznia 2006 roku znajduje się tutaj siedziba powiatu warszawskiego-zachodniego         w którym to powiecie gmina leży.
Według danych z 2010 roku mieszkało tutaj 21 568 osób.
Gmina Ożarów Mazowiecki jest uboga w wody powierzchniowe. Największą rzeką jest prawy dopływ Bzury – Utrata.Kanał Ożarowski – najdłuższy ciek w mieście i gminie, jego długość wynosi 17,48km. Teren całej Gminy z uwagi na niskie zaleganie wód pierwszego poziomu wodonośnego jest silnie poprzecinany kanałami i rowami melioracyjnymi.
Na terenie Gminy nie ma naturalnych akwenów wodnych. Występują tutaj nieduże zbiorniki wodne, największe położone są w Wolicy i w mieście w Parku Ołtarzewskim.
Tradycyjnie Gmina Ożarów Mazowiecki, nazywana jest też zielonym zagłębiem stolicy           i znana jest z upraw bardzo dobrych jakościowo warzyw takich jak: kalafiory, brokuły, cebula, kapusta, marchew, selery, pory.


herb

flaga


żródła: 
wikipedia.pl
www.ozarow-mazowiecki.pl