ludzie

     Janusz Kusociński urodził się 15 stycznia 1907r. w Warszawie. Dzieciństwo spędził 
w Ołtarzewie gm. Ożarów Mazowiecki, gdzie rodzice sportowca posiadali małe gospodarstwo ogrodnicze. Uczęszczał do prywatnej szkoły powszechnej im. Nawrockiego
w Warszawie. Do szkoły tej dojeżdżał kolejką. 
Po otrzymaniu świadectwa ukończenia tejże szkoły Janusz uczęszczał do szkoły ogrodniczej. Jako młody człowiek pasjonował się piłką nożną i grywał w lokalnych klubach - "Ożarowiance" oraz "Józefowiance". Został rozstrzelany 21 czerwca 1940r. w Palmirach.
tablica upamiętniająca miejsce w którym Janusz Kusociński spędził swoje dzieciństwo i młodość

dom Janusza Kusocińskiego znajdował się na rogu ul. Poznańskiego i ul. Tadeusza Kościuszki

     Ks. prof. dr hab. Lucjan Balter urodził się 7 stycznia 1936 r. w Wilnie. 10 maja tego samego roku ochrzczony został w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W tym samym kościele przystąpił do pierwszej Komunii św. oraz do sakramentu bierzmowania, którego w lipcu 1942 r. udzielił mu ks. abp Romuald Jałbrzykowski, metropolita wileński. Po II Wojnie Światowej mama Księdza Profesora z powodu repatriacji
z synem przybyła do Radomia. W tej miejscowości ks. Lucjan Balter skończył szkołę podstawową i naukę w liceum ogólnokształcącym, przekształconym wkrótce w Małe (Niższe) Seminarium Duchowne Księży Pallotynów w Wadowicach na Kopcu.
     W 1966 r., ks. prof. Lucjan Balter rozpoczął wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Od tej pory całego jego życie zostało związane z tym miejscem, w którym prowadził wykłady z teologii fundamentalnej, liturgiki, teologii dogmatycznej oraz ćwiczenia z homiletyki. Nieocenione pozostają także jego zasługi na rzecz rozwoju i kompletowania księgozbioru Biblioteki Seminaryjnej, której był dyrektorem do 1993 r.

     Janusz Dyl (ur. 8 września 1954 w Pszczółkach k. Gdańska, zm. 20 lutego 2005 w Lublinie) - ksiądz pallotyn, dr hab. teologii, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Ołtarzewie oraz na KUL w Lublinie. Święcenia kapłańskie przyjął 2 maja 1981 
w Ołtarzewie z rąk kard. Franciszka Macharskiego. Doktorem teologii na KUL został
w 1986, habilitował się w 2002.
     Henryk Hoser pochodzi z Duchnic, gm. Ożarów Mazowiecki, tutaj wychował się i dorastał. Od 1969 był klerykiem Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie, tutaj też współzakładał Grupę Misyjną. Pierwszą zakonną profesję złożył 8 września 1970. 16 czerwca 1974 w Ołtarzewie przyjął święcenia kapłańskie.
Abp Henryk Hoser


     Andrzej Kolikowski ps. Pershing urodził się w 1954 w Ołtarzewie gm. Ożarów Mazowiecki. Przywódca gangu pruszkowskiego. Po raz pierwszy notowany przez policję został w wieku 17lat. Jako młoda osoba uprawiał zapasy oraz grywał w miejscowej drużynie piłki nożnej. Znany z przesądności, był miłośnikiem zawodowego boksu oraz zapalonym hazardzistą. 
     Po skończeniu Zasadniczej szkoły zawodowej pracował w miejscowej fabryce kabli oraz jako kierowca w "Transbudzie". Od lat '80 XXw. zamieszany był w różne szemrane interesy, 
od 1992r. był członkiem "Pruszkowa". W 1994r. przygotowany został pierwszy zamach na jego życie w wyniku którego ciężko ranny został jego ochroniarz. 11 sierpnia 1994r. Andrzej Kolikowski zatrzymany został wraz z 19 innymi członkami gangu przez policję. Został oskarżony i skazany na 4 lata m.in. za wymuszenie 40tys. dolarów amerykańskich., paserstwo oraz fałszowanie dokumentów. Zakład karny opuścił w sierniu 1998r. Andrzej Kolikowski zginął w Zakopanem 5 grudnia 1999, po trzykrotnym postrzeleniu przez, jak twierdzi prokuratura, wynajętego do tego celu zabójcę.


Z Ożarowem Mazowieckim związani są również inni bardziej znani ludzie, tutaj wymieniona została i opisana tylko część z tych osób. 

na podstawie:
ekai.pl
pl.wikipedia.org
zdjęcie pomnika i  nazw ulic: własne